Hotel Rural Mas de l'Illa

Política de privacidad

Responsable del tractament

El tractament de les dades personals que recollim serà responsabilitat de LAIA NAVARRO SEGARRA (en endavant, "HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA"), amb domicili en Ctra. C-12 km 58, 43746 Tivissa (Tarragona ), i CIF 47857185-G. Si té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb el responsable mitjançant el correu electrònic info@masdelilla.com, o bé mitjançant correu postal a l'adreça abans esmentada.

Finalitats i base de legitimació del tractament

L'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA tractarà les dades personals que ens faciliti, així com tots aquells que siguin recollides a través de https://www.masdelilla.com i els que derivin de la seva relació amb nosaltres, amb les següents finalitats:

 • Reserves i registre d'hostes: les seves dades seran tractades per gestionar la seva reserva i posterior estada al nostre hotel.
  La base que legitima el present tractament és el compliment del contracte signat amb l'hoste que reserva l'habitació.
 • Contacte: les seves dades seran tractades per tramitar les consultes efectuades mitjançant: i) formulari de contacte disponible a la pàgina web; ii) correu electrònic info@masdelilla.com; iii) telèfon o missatges de text.
  El tractament està legitimat pel consentiment exprés prestat a l'enviar la seva comunicació. Vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament dut a terme amb anterioritat a la retirada.

Termini de conservació

L'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per preservar el seu valor legal i durant el període previst en què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament de les dades personals, això és, mentre perduri el termini de prescripció legal.

Categories i tipologia de dades personals

A continuació, s'indiquen les categories de dades personals objecte de tractament i la seva tipologia:

 • Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI / NIE / Passaport, adreça, correu electrònic, número de telèfon.

Mesures de seguretat

Les seves dades personals seran tractades de manera absolutament confidencial. Així mateix, s'ha implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat d'aquestes i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. En el moment de determinar aquestes mesures s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

Comunicació de dades a tercers

Les seves dades personals es comunicaran a tercers quan resulti estrictament necessari per al compliment d'una obligació legal, o bé per a la tramitació de procediments judicials en cas que fos procedent.

Així mateix, per poder tractar les seves dades personals requerim de el suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers poden tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de l'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

Si bé la majoria dels nostres proveïdors realitzen el tractament de dades personals dins de l'Espai Econòmic Europeu ("EEE"), l'informem que, en casos excepcionals, el tractament de les seves dades pot realitzar-se per proveïdors de serveis ubicats en països fora de la mateixa.

En aquests supòsits excepcionals, l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA assegura que únicament contracta a proveïdors ubicats en països per als quals la Comissió Europea ha declarat que garanteixen un nivell de protecció adequat o, en defecte d'aquesta decisió d'adequació, sempre que aquests proveïdors ofereixin garanties adequades d'acord exigeix la normativa d'aplicació.

Els seus drets al facilitar-nos les dades personals

A continuació, es llisten els drets que pot exercir amb relació a el tractament de les seves dades:

 • Accés: consultar quines dades personals tenim sobre vostè i quin ús en fem.
 • Rectificació: sol·licitar la modificació de les dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Oposició: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Supressió: demanar que eliminem les seves dades personals.
 • Limitació: sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.
 • Portabilitat: sol·licitar que li facilitem la informació que tenim sobre vostè en un format informàtic interoperable.

Per exercir aquests drets, pot enviar una comunicació a HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA a través d'un correu electrònic a l'adreça info@masdelilla.com o bé mitjançant correu postal a la següent adreça: Ctra. C-12 km 58, 43746 Tivissa (Tarragona), amb la referència "Protecció de dades".

A més, pot presentar una reclamació davant l'autoritat competent per defensar els seus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es.

Hotel Rural Mas de l’Illa – Catalunya

Contacte

Vols contactar amb nosaltres abans de fer la teva reserva? 

info@masdelilla.com

Ctra. C-12, Km 58, Tivissa (Tarragona) 43746

695 476 484

  Informació basica sobre Protecció de Dades

  ResponsableLaia Navarro Segarra.

  FinalitatGestionar la seva petició de contacte.

  DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

  Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat.