LA FINCA

L'hotel està al mig d'una finca agrícola dedicada a la producció de fruita ecològica. Ocupa 180 hectàrees de cultius, boscos i riberes, situades entre el Riu Ebre i les muntanyes de Tivissa.

Durant més de tres dècades es va dedicar a la producció de fruita amb mètodes convencionals però és al voltant del 2011, profundament preocupats pel respecte amb l'entorn i per l'alimentació de la societat, que es decideix fer un canvi en la gestió. Es comencen a aplicar mesures alternatives per tal d’obtenir una producció de qualitat amb major respecte pel medi ambient.

Als voltants de l'hotel, s'hi troben dos ambients ben diferenciats: la zona més propera al riu, formada per vegetació ripària i inclosa dintre la Xarxa Natura 2000 i les zones més allunyades del curs fluvial, situades en una vall flanquejada per les boscoses muntanyes tivissanes.

IMG_8718.jpeg