Hotel Rural Mas de l'Illa

Avís legal

D’acord amb la Llei espanyola 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’ha de comunicar a l’usuari que el propietari del pàgina web (en endavant, “pàgina web”) és LAIA NAVARRO SEGARRA (en endavant, “HOTEL RURAL MAS DE L’ILLA”) i les dades d’identificació de les quals són les següents:

 • Adreça social: Ctra. C-12 Km 58, CP 43746, Tivissa (Tarragona).
 • Nº d’identificació fiscal: 47857185G
 • Informació de contacte: info@masdelilla.com

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1. Accés i funcionament de la pàgina web

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i ús dels Usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els serveis i productes d’HOTEL RURAL MAS DE L’ILLA als nostres clients i als al públic en general, així com permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet. Tota persona que accedeix a la pàgina web serà considerada com “Usuari” i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària les condicions generals en vigor en el moment en què accedeix a aquesta, així com les condicions particulars que puguin ser d’aplicació i de les que se li informarà convenientment en el supòsit en concret.

Si no està d’acord amb els següents termes i condicions li preguem que no visiti ni utilitzeu aquesta pàgina web.

2. Utilització de la Pàgina Web

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, així com els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit utilitzar la pàgina web amb fins il·lícits o perjudicials per l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA o qualsevol tercer. A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'Usuari s'obliga a:

 • Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-los actualitzats, tota vegada que feu ús de la pàgina web;
 • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de la raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o l’imatge de tercers i, en general, la normativa vigent;
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels proveïdors de HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la pàgina web virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • No utilitzar els continguts de la pàgina web i la informació disponible a la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 • No intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic de tercers ni modificar o manipular els seus missatges.

A l'utilitzar el lloc web, l'Usuari es compromet a no actuar de cap manera que pugui perjudicar l’imatge, els interessos o els drets d'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA o de tercers; també es compromet no utilitzar-la de manera que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar la pàgina web o que pugui dificultar d'alguna manera la utilització normal de la mateixa.

L'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en la seva pàgina web. Per això, recomanem que l'Usuari llegeix aquestes indicacions periòdicament.

3. Exclusió de responsabilitat

a) Exclusió de responsabilitat per l'ús de la Pàgina Web: L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, quedant l’HOTEL RURAL MAS dE l'ILLA exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'Usuari.

L’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA dedicará tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en la pàgina web. No obstant això, l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA no assumeix cap garantia amb relació a la presència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta pàgina web.

L'usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA basada en l'ús de la pàgina web per l'Usuari. Si és el cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

b) Exclusió de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web: l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament que poguessin afectar la pàgina web.

Així mateix, també s'exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament de la pàgina web causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA.

L’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Exclusió de responsabilitat pel contingut: l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi l'Usuari sobre els textos, sons i/o imatges utilitzats en la pàgina web i que es troben protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l' autorització necessària per dur a terme l'ús que efectuï o pretengui efectuar.

D'altra banda, l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA no serà responsable per la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació remesa per aquest últim és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells i, si s'escau, posa en coneixement de les autoritats competents dit fet.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present pàgina web, pot fer-ho dirigint-se a l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA a través de les adreces de contacte indicades a la mateixa.

4. Enllaços de tercers

a) Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d'incloure en la seva pàgina web o terceres pàgines web un enllaç d'aquesta pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. En cap cas, l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta. En el cas en que la web enllaçant incompleixi algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada: En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l'Usuari accedir a les mateixes. No obstant això, l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA no es fa responsable del contingut d'aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l'Usuari l'encarregat d'acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. Les presents Condicions d'Ús es refereixen únicament a aquesta pàgina web i continguts d'HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA i les persones o entitats titulars dels llocs on es troben.

5. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

A excepció dels productes i serveis no protegits per drets de propietat intel·lectual i els que no siguin propietat d'aquesta companyia, tots els textos, les imatges, les animacions, els vídeos i altres continguts d'aquest lloc web són propietat de l’HOTEL RURAL MAS dE L'ILLA o, si escau a tercers que hagin atorgat la seva llicència o autorització a l’HOTEL RURAL MAS dE L'ILLA per al seu ús.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei. Tots els productes i serveis esmentats en la pàgina web que no pertanyen a l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA són marques registrades per seus respectius propietaris i reconeguts com a tals per la nostra empresa. Les mateixes apareixen a la pàgina web amb la finalitat de promoció i recopilació d'informació.

Els respectius propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de qualsevol informació que els pertanyi.
L’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari o tercers sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web queda prohibida i constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA o de la titular dels mateixos.

6. Tractament de Dades Personals

Per conèixer el tractament que l’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA durà a terme de les dades personals que tracta a través de la present pàgina web, pot adreçar a la nostra Política de Privacitat. Preguem llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar les seves dades personals.

7. Legislació aplicable

El Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de totes les qüestions i controvèrsies poguessin sorgir en relació amb el present Avís Legal, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tivissa, amb renúncia al fur propi que pogués correspondre'ls.

L’HOTEL RURAL MAS DE L'ILLA perseguirà l'incompliment de les presents condicions d'ús, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

8. Contacte

Pera qualsevol consulta o comentari sobre les presents condicions d'ús, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra secció de Contacte, del correu electrònic info@masdelilla.com, remetent un escrit per correu postal a l'adreça assenyalada o bé a través de el telèfon +34 649 287 683.

Hotel Rural Mas de l’Illa – Catalunya

Contacte

Vols contactar amb nosaltres abans de fer la teva reserva? 

info@masdelilla.com

Ctra. C-12, Km 58, Tivissa (Tarragona) 43746

695 476 484

  Informació basica sobre Protecció de Dades

  ResponsableLaia Navarro Segarra.

  FinalitatGestionar la seva petició de contacte.

  DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

  Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat.